• Przechowalnia 0
 • UWAGA KONKURS!
  Regulamin konkursu na FB

  REGULAMIN KONKURSU

  § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Wygraj Ręcznik BUZIA PUPA"
  2. Organizatorem Konkursu jest FHU KASANDRA SŁAWOMIR KULA ul. Kochanowskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg
  3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma FHU KASANDRA SŁAWOMIR KULA ul. Kochanowskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg
  4. Partnerem jest fanpage https://www.facebook.com/kasandrafirany/
  5. Konkurs trwa od 21.09.2018 godzina 18:00 do 26.09.2018 godzina 23:59

  RĘCZNIK BUZIA PUPA

  § 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  2. Nagrodą w Konkursie jest: Ręcznik BUZIA PUPA
  3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/kasandrafirany/  zamieszczą wpis o treści : BUZIA-PUPA , polajkują post konkursowy ORAZ UDOSTEPNIĄ post konkursowy
  4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową w skład, której wchodzą pracownicy firmy Punttime. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
  5. Laureat konkursu zostanie wyłoniony na podstawie wybrania wpisu z komentarza.
  6. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@kasandra.com.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
  7. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy KASANDRA, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
  8.  W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez FHU KASANDRĘ
  9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

  § 3 NAGRODY

  § 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
  2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

  § 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://kasandra.com.pl/uwaga-konkurs-n-237.html

   

  Akceptuję
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.